KONTAKTINFORMASJON

Bogstadveien 27 B, 0255 Oslo

© 2016 MDA  Norge

KONTAKT OSS:

NÆRINGER VI STØTTER

MDA Norge legger til rette for strategisk og effektiv produktplassering av varer, tjenester og produkter innen media, design og arkitektur. Våre fokusmarkeder er Norge og Italia.

 

I tråd med vår visjon støtter MDA Norge prosjekter som kan dokumentere bruk av bærekraftig materiell og innovative løsninger.

 

Vi vektlegger helhet i vår prosjektassistanse, med aksellerasjon gjennom produktplassering og synlighet i media. Vi har agentur og distribusjonsavtaler i Italia, med speilprosjekter i Norge.

Mda Norge bringer norsk design og arkitektur til internasjonale miljøer. Særlig løfter vi frem bærekraftig, innovativ og kvalitativ design og arkitektur.  Vi utstiller design og arkitektur ved å bringe norske arkitekter og designeres arbeid, og eksklusive norske produkter, til det italienske markedet.Slik bidrar MDA Norge til å fremme eksport av norsk næringsliv med fokus på miljø, bærekraft og unik og særegen eksellens.