KONTAKTINFORMASJON

Bogstadveien 27 B, 0255 Oslo

© 2016 MDA  Norge

KONTAKT OSS:

HVA GJØR VI

MDA Norge bidrar til å fremme eksport av lønnsomt norsk næringsliv med fokus på miljø, bærekraft og unik og særegen eksellens. Vårt fokusmarked er Italia.

 

Vi vektlegger helhet i prosjektassistanse: aksellerasjon i produktplassering, media, agentur, distribusjon i Italia, med speilprosjekter i Norge.

Mda Norge bringer norsk design og arkitektur i internasjonale miljøer. Særlig vil vi løfte frem bærekraftig, innovativ og kvalitativ design og arkitektur.  Vi utstiller design og arkitektur ved å bringe norske arkitekter og designeres arbeid, og eksklusive norske produkter, til det italienske markedet.