KONTAKTINFORMASJON

Bogstadveien 27 B, 0255 Oslo

© 2016 MDA  Norge

KONTAKT OSS:

START UP

 

MDA støtter et bredt spekter av tiltak, fra fremtidsrettede byggemateriell, til designprodukter og grunnforskning. I tillegg til å støtte eksport av fremstående, innovative produkter, bedrifter og studioer, gir MDA støtte til oppstart eller videreutvikling av innovativ tenkning. MDA kan støtte utvikling, testing, eksport, bidra med oppstartskapital eller etablere nettverk. MDA kan etablere møtesteder hvor likesinnede arkitekter og designere kan møtes for utvikling av innovative prosjekter. Vi kan gi investorer en bærekraftig portefølje innen fremtidstenkning og eiendom. For firmaer og forskere kan vi gi tilgang til utvalgt materiell i kvalitative prosjekter, samt tilgang til nye markeder.